Дължина и формат на презентацията:

Пленарни презентации: по 20 минути (25-30 слайда)
BAS ще поддържа само MS PowerPoint или PDF.


Предаване на презентация:

Участниците трябва да предадат слайдовете си на преносимо устройство да бъдат качени на компютъра за презентации. Всички презентатори трябва да донесат слайдовете си на компютъра поне 6 часа преди представянето им.