Българо Австрийски Семинар 2019

ХИДРОЛОЖКИ ОПАСНОСТИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ПРОБЛЕМИ

София, 30-31 май 2019


Програмата и резюметата на БАС 2019 можете да намерите на тази страница.


Презентации:

01 Управление на риска от наводнения в България в периода 2016 – 2021
     Министерство на околната среда и водите

02 Несигурност на прогнозите за ниски води в Австрия
     J. Parajka , G. Blöschl , K. Haslinger , G. Laaha , M. Zessner
     Technische Universität Wien, Ingenieurhydrologie und Wassermengenwirtschaft
     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

03 Оценка на влиянието на климатичните промени върху речния отток в България в условията на ограничена информация
     М.Маврова-Гиргинова, М. Печинова
     Университет по Архитектура, строителство и геодезия
     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

04 Оценка на засушаването в Източна Словакия с използване на индексни методи
     M.Zelenakova, T.Solakova, P.Purcz, H.Hlavata, D.Simonova
     Technical University of Kosice, Slovakia, Faculty of Civil Engineering
     Slovak Hydrometeorological Institute
     E‐mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

05 ERDS: Система за откриване на екстремни валежи, базирана както на измервания в реално време, така и на прогнозни валежи
     Paola Mazzoglio, Francesco Laio, Simone Balbo, Piero Boccardo
     ITHACA, Politecnico di Torino, Italy
     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

06 Използване на хидроложки и хидравлични модели за аварийното планиране във водосбори с изградени ХТС
     Денислава Пенчева, М. Маврова-Гиргинова
     Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
     Университет по Архитектура, строителство и геодезия
     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

07 Усъвършенстване на хидроложкото моделиране, софтуерни приложения и изчисления при преливане на язовири за басейна на река Арда
     ижн. П. Царев , доц. Е. Артинян , ижн. А. Налджиян
     Национален Институт по Метеорология и Хидрология
     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

08 Актуализиране на действителната пропускна способност на облекчителните съоръжения на язовирите
     А. Николова-Кехайова - докторант
     Университет по Архитектура, строителство и геодезия
     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

09 Екологично въздействие на хидрологичните опасности в контекста на РДВ-ЕС: Наводнения и суши
     I. Schnauder
    TU Wien, Dept. Hydraulic Engineering
    E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

10 Риск при инвестиране в управлението на наводненията, установен в първия кръг от дейности по Директивата за наводненията в България
     А.Геренски, Жулиета Манчева, М.Маврова-Гиргинова
     Университет по Архитектура, строителство и геодезия
     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

11 QGIS в анализа на пространственото разпределение на сушите
     Milan Gocić, Slaviša Trajković
     University of Nis
     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

12 Рекламна презентация на OBERRESSL & KANTZ ZT-GmbHH
      Joachim Kantz
      E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

14 Адаптиране към изменението на климата в градската среда
     В.Троева
     Национален център за териториално развитие ЕАД
     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

15 Ерозия на речното корито и устойчиви решения в австрийския участък на река Дунав
     M. Tritthart, M. Liedermann, M. Glas, H. Habersack
     University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

16 Често срещани проблеми при малки язовири в България
     И.Гълъбова - докторант
     Университет по Архитектура, строителство и геодезия
     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

17 Развитие на управлението на водните ресурси в Западните Балкани в съответствие с националните политики и политиките на ЕС
     SWARM
     П.Филков
     Университет по Архитектура, строителство и геодезия
     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Pictures BAS 2019