Bulgarian Austrian Seminar 2003

СИГУРНОСТ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

София, 30-31 октомври 2003


Електронни ресурси от БА Семинар 2003 можете да намерите на тази страница. Други електронни ресурси от БАС 2003 понастоящем не са налични.


Снимки Вижте Tук