Българо Австрийски Семинар 2015

НАДГРАЖДАНЕ И РАХАБИЛИТАЦИЯ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

София, 12-13 ноември 2015


Програмата и резюметата на БАС 2015 можете да намерите на тази страница. Други електронни ресурси от БАС 2015 понастоящем не са налични.


Снимки Вижте Tук