Указания за Резюме/Доклад


Тази страница предоставя информация за изготвяне на резюме и доклад.

Сроковете за подаване могат да бъдат намерени в инструкциите BA_seminar_2019_Second_Call, а за форматиране вижте Abstract & Paper Formatting Guide.


 Capture 04