За БАС


Българо-Австрийският Семинар (БАС) е създаден през 2003 година като форум за учените, изследователите, инженерите от практиката, държавните институции и частния сектор, където да представят, обсъждат и критикуват своите проучвания в областта на хидротехниката и водните ресурси.

Синергията на фундаменталните изследвания и практическото им приложение допринася значително за успеха на семинара.

Целите на семинара са да предоставят на изследователите аудитория, пред която да споделят идеи, да доведат своите резултати до практиката, да си сътрудничат, като по този начин ускорят напредъка.

Катедрата по Хидротехника и Хидромелиорации в УАСГ е организатор на семинара в партньорство с Института по хидротехника и управление на водните ресурси в ТУ Виена.


 bas 2019 img 13