Българо Австрийски Семинар 2013

ПРАКТИКА И ИЗСЛЕДВАНИЯ В УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЕ

София, 7 ноември 2013


Програма и книга с резюметата на БАС 2013 можете да намерите на тази страница. Други електронни ресурси от БАС 2013 понастоящем не са налични.


Снимки Вижте Tук