Българо Австрийски Семинар 2005

ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО И ОКОЛНА СРЕДА

София, 27-28 октомври 2005


Програмата и резюметата на БАС 2005 можете да намерите на тази страница. Други електронни ресурси от БАС 2005 понастоящем не са налични.


Снимки Вижте Tук