Българо Австрийски Семинар 2012

МАЛКИ ЯЗОВИРИ И ВЕЦ

София, 30-31 март 2012


Програмата и резюметата на БАС 2012 можете да намерите на тази страница. Други електронни ресурси от БАС 2012 понастоящем не са налични.


Снимки Вижте Tук