Българо Австрийски Семинар 2009

ДИРЕКТИВА ЗА НАВОДНЕНИЯТА : АВСТРИЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ПОДХОД ЗА ПРИЛАГАНЕТО Й

София, 29-30 октомври 2009


Програмата и резюметата на БАС 2009 можете да намерите на тази страница. Други електронни ресурси от БАС 2009 понастоящем не са налични.


Снимки Вижте Tук