Българо Австрийски Семинар 2007

НАСИПНИ ЯЗОВИРНИ СТЕНИ И ДИГИ

София, 25-26 октомври 2007


Резюметата на БАС 2007 можете да намерите на тази страница. Други електронни ресурси от БАС 2007 понастоящем не са налични.


Снимки Вижте Tук